Atmerk akis drąsiai!

Kaip taisyklingai įdėti ir išimti akies protezą?

Prieš protezo įdėjimą arba išėmimą reikia kruopščiai nusiplauti rankas, pasiruošti protezui pritaikytą guminį siurbtuką, švarių nosinaičių ir akių lašų (jei okulistas rekomendavo juos naudoti). Kad protezas neiškristų ir nesudužtų, jis dedamas ir išimamas virš stalo, padengto kokiu  nors minkštu audiniu, pastačius prieš save veidrodį. 

Protezo įdėjimas

•   Prieš įdėjimą protezą kruopščiai nuvalykite atvėsintu virintu vandeniu.

•  Nuplautą, drėgną protezą paimkite siauruoju galu prieš nosį, danteliu aukštyn ir įstatykite     siauruoju galu po viršutiniu akies voku.

•   Lėtai pastumkite protezą po viršutiniu voku ir tuo pačiu metu kita ranka patempdami apatinį voką įstatykite protezą į akiduobę.

•   Paspauskite ir pajudinkite protezą, kad išeitų už jo esantis oras. 

Protezo išėmimas

    Pamirkykite siurbtuką.

    Pakelkite aukštyn viršutinį voką.

    Uždėkite ir prispauskite suspaustą siurbtuką prie protezo paviršiaus. 

    Atleiskite siurbtuką, kad jis galėtų prisisiurbti ir ištraukti protezą.

    Per tarpą po apatiniu kraštu įleiskite šiek tiek oro į už protezo esančią ertmę.

    Lėtai traukite į priekį siurbtuką su protezu.

    Lėtai išimkite protezą, traukdami jį žemyn.

    Apžiūrėkite akiduobės ertmę.

Kaip taisyklingai prižiūrėti akių protezus?

Protezą reikia nešioti nuolat. Jei norite jį išsiimti nakčiai, protezo negalima palikti vandenyje arba dezinfekciniame skystyje. Išimtas akies protezas laikomas sausoje vietoje kambario temperatūroje. 

Protezą reikia rankomis nuplauti atvėsintame virintame vandenyje; plaunant negalima naudoti jokio alkoholio. Pooperaciniai protezai gali būti paliekami akiduobėje neišimti, o akių lašai gali būti lašinami tiesiogiai ant akies protezo.

Naudojant akių protezus yra būtina griežtai laikytis asmens higienos. Jei reikia, akių vokai turi būti nuvalomi išilgai apatiniam vokui, braukiant nuo smilkinio pusės link nosies. Prausdamiesi veidą užmerkite akis. Paprastai akių protezų priežiūros procedūras rekomenduojama atlikti vieną kartą per dvi savaites.

Kai protezas akiduobėje išbūna ilgesnį laiką, jis pradeda dirginti junginę ir gali sukelti uždegimą. Esant bet kokiems akiduobės ertmės gleivinės ligų atvejams būtina iš karto kreiptis į akių gydytoją ar akių protezavimo specialistą.