Atmerk akis drąsiai!

Jeigu Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, pasinaudokite savo teise gauti kompensaciją už akies protezavimą Lietuvoje!

Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės valstybėms susitarus dėl bendros sveikatos priežiūros visiems piliečiams, kiekvienas gali laisvai pasirinkti, kurioje Europos Sąjungos šalyje pageidauja gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Kokios sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos yra kompensuojamos?

Išlaidos, susijusios su konsultacijomis, diagnostika ir gydymu gydantis tiek ambulatoriškai, tiek stacionare. Analogiškas planinis gydymas turi būti prieinamas šalyje, kurioje gyvenate ir kompensacijos dydis negali viršyti nustatytų tos šalies įkainių už atitinkamas procedūras.

Kokios išlaidos nekompensuojamos?

Nekompensuojamos kelionės, apgyvendinimo, vertimo bei kosmetinių ir grožio paslaugų išlaidos, taip pat išlaidos paslaugų ir procedūrų, kurios nėra prieinamos šalyje, kurioje gyvenate. 

Daugiau informacijos rasite čia